Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Gargi (Sports Club)
Varsha (SSBA)
M:2
-
-
M:3
Preksha Bharadwaj
-
M:4
-
-
M:5
NITHYA C
Shargavi (Sports Club)
M:6
Tejaswini N
-
M:7
-
Aikya shetty
M:8
-
Prachi Dubay (BPBA)
M:9
Disha
Tanisha
M:10
Neha Krupesh
Advita VS (BPBA)
M:11
Gowravi
Pushya
M:12
Prapti (Sports Club)
Vibha P N
M:13
Moukthika KL (BPBA)
-
M:14
-
-
M:15
Manasvi (Sports Club)
-
M:16
Neha
-
M:17
Varsha (SSBA)
BYE
M:18
Preksha Bharadwaj
BYE
M:19
Tejaswini N
NITHYA C
M:20
Aikya shetty
Prachi Dubay (BPBA)
M:21
Disha
Neha Krupesh
M:22
Vibha P N
Gowravi
M:23
BYE
Moukthika KL (BPBA)
M:24
Manasvi (Sports Club)
Neha
M:25
Varsha (SSBA)
Preksha Bharadwaj
M:26
Aikya shetty
NITHYA C
M:27
Disha
Vibha P N
M:28
Neha
Moukthika KL (BPBA)
M:29
Preksha Bharadwaj
Aikya shetty
M:30
Neha
Disha
M:31
Preksha Bharadwaj
Disha