Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Veena Lakshminarayana & Khyati Chheda
-
M:2
Anvitha Tupili & Nikitha D Aradhya
-
M:3
Kartiki Singh & Saritha Sigamani
Aarthi kamaraj & Anushree Rani
M:4
Anu Rajan & Shwetha Swani Das
-
M:5
Amruta Bhat & Mansa Kaur Kochhar
-
M:6
Geetika Borah & Chandrika Dasari
-
M:7
Abkita Shrivastava & Sonia Saha
-
M:8
Gayathri V & Bedashree Thiam
-
M:9
Ameer, Noushin & K, Sanjana
-
M:10
Jyothi Renukaradhya & Bhuvana
-
M:11
Deepa Raghavendra & Keerti T
-
M:12
Gowthami R & Anukriti Shrivastava
Chandana Reddy & Sushmitha dasari
M:13
Anitha H & Meena dalal
-
M:14
Chandrakala Gall & Shwetha shivarudhriah
-
M:15
Ashwini Patil & Vidya GM
-
M:16
Anamika Sinha & Ashwini Subhash
-
M:17
-
-
M:18
-
-
M:19
-
-
M:20
-
-
M:21
-
-
M:22
-
-
M:23
-
-
M:24
-
-
M:25
-
-
M:26
-
-
M:27
-
-
M:28
-
-
M:29
-
-
M:30
-
-
M:31
-
-