Round 1
Semi Final
Final
M:1
Pradyumna P S
Hardhik Mohanty
M:2
Yaswanth Vadan
Milind Reddy
M:3
HAVISH
Arnav anil kumar
M:4
THANUSH K
Nishal R Gowda
M:5
Hardhik Mohanty
Milind Reddy
M:6
Nishal R Gowda
HAVISH
M:7
HAVISH
Hardhik Mohanty