Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Purvi Madhu Sudhanan
Aarabhi Nityundala
M:2
-
Mishka
M:3
DEEPIKA
Poorvi J
M:4
GOWRI
Charitha
M:5
Charvi J
KAR Sport
-
M:6
kushbu
Ishitha
M:7
Kavya Sri
likitha
M:8
Chaitra V
Panchajanya Badminton Academy
-
M:9
Purvi Madhu Sudhanan
Mishka
M:10
Poorvi J
GOWRI
M:11
Charvi J
Ishitha
M:12
Chaitra V
likitha
M:13
Purvi Madhu Sudhanan
Poorvi J
M:14
Charvi J
Chaitra V
M:15
Purvi Madhu Sudhanan
Chaitra V