Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
saqlen
match point
-
M:2
-
Shanth
M:3
praveen
Praveen bhat
M:4
Sumukh
Vijay
M:5
HIMANTH KUMAR SV
-
M:6
Vivek
-
M:7
Irshad M D
Pranav
M:8
Harsha
Gururaj N Hegde
M:9
Mourya KV
SSBA
-
M:10
nagarjun
Mahadev
M:11
-
Adarsh
M:12
-
-
M:13
-
Shashank
M:14
-
Pavin
M:15
shreyas
Guru
M:16
suman gowda
-
M:17
Shanth
saqlen
M:18
Vijay
praveen
M:19
Vivek
HIMANTH KUMAR SV
M:20
Pranav
Gururaj N Hegde
M:21
Mahadev
Mourya KV
M:22
Adarsh
BYE
M:23
Pavin
Shashank
M:24
suman gowda
shreyas
M:25
saqlen
Vijay
M:26
Vivek
Pranav
M:27
Adarsh
Mahadev
M:28
Shashank
suman gowda
M:29
saqlen
Vivek
M:30
Mahadev
Shashank
M:31
saqlen
Shashank