Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Sanjana Garai
Arushi Kaushik
M:2
-
Suhina Roy
M:3
T Triguna Soumyamrutha
Nandini vedamurthy
M:4
Saanvi
AkBA
-
M:5
L T Lisini
Nayanika Pratap
M:6
Khiya Chhajed
Ridhi
M:7
Nidhi
Mahalakshmi
M:8
Vishnavi AN
Sinchana.C
M:9
Suhina Roy
Sanjana Garai
M:10
Saanvi
T Triguna Soumyamrutha
M:11
L T Lisini
Ridhi
M:12
Nidhi
Sinchana.C
M:13
Sanjana Garai
T Triguna Soumyamrutha
M:14
Sinchana.C
L T Lisini
M:15
T Triguna Soumyamrutha
Sinchana.C