Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Mohit. M
VK Match Point
-
M:2
-
Amogh Hegde
JPBA
M:3
Bhargav M V
Vishwas GM
M:4
Milan Jadhav
-
M:5
Chaitanya V Sharma
Darshan
M:6
Siddharth HS
JPBA
-
M:7
Dhruv
AkBA
-
M:8
Manoj Umarani
Novelty Sports
-
M:9
Jason Hans A
JPBA
-
M:10
-
Arjit Kulkarani
M:11
Anantha Mahesh
Deekshith Kumar .B
M:12
Amogh Hegde
Vinay Gm
M:13
-
Abishek
M:14
SUMIT VERMA
Pavan Madhav R
M:15
Prithvi
AkBA
-
M:16
Shashank S
SSBA
-
M:17
Amogh Hegde
Mohit. M
M:18
Bhargav M V
Milan Jadhav
M:19
Siddharth HS
Darshan
M:20
Manoj Umarani
Dhruv
M:21
Arjit Kulkarani
Jason Hans A
M:22
Vinay Gm
Anantha Mahesh
M:23
Abishek
Pavan Madhav R
M:24
Prithvi
Shashank S
M:25
Amogh Hegde
Bhargav M V
M:26
Dhruv
Darshan
M:27
Anantha Mahesh
Jason Hans A
M:28
Abishek
Prithvi
M:29
Dhruv
Bhargav M V
M:30
Prithvi
Anantha Mahesh
M:31
Bhargav M V
Prithvi