Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Shaina M
Sinchana.C
M:2
-
Varsha P
M:3
Vaishanavi R
Ridhi
M:4
Disha R Santhosh
Nandini vedamurty
M:5
Aikya Shetty
-
M:6
Khiya Chhajed
Level Up
-
M:7
T Hruthika Soumyashree
Toms Academy
-
M:8
Suhina Roy
Saanvi
M:9
Sinchana.C
Varsha P
M:10
Ridhi
Disha R Santhosh
M:11
Khiya Chhajed
Aikya Shetty
M:12
T Hruthika Soumyashree
Saanvi
M:13
Sinchana.C
Disha R Santhosh
M:14
Aikya Shetty
Saanvi
M:15
Saanvi
Sinchana.C