Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Naveen R/Partner
Naveen/Arjun
M:2
Nitesh/Babu
Sumanth/Suhas
M:3
Mohan Hegde/Partner
Raja/Sanket
M:4
Harish mysuru/Abi
Vasuki/Shashank
M:5
Arif/yogesh
Nandha/Abhishek
M:6
Likith/Sharath
Gaurav/Sham
M:7
Rahul/chetan
-
M:8
Kavin/Partner
Prasanth Konetigari/Partner
M:9
Rakesh Mp/Partner
Papai Debroy/Rohit Singh
M:10
Ananda N/Partner
Sadyath/Abhishek
M:11
Sushanth/Partner
Gautham/Partner
M:12
-
Albert/Dharshan
M:13
Shashi/Pramod
Arvind/vinod
M:14
Vijay/Kalidas
Shailesh.D.S/Harsha. M
M:15
Vinoth/Partner
mithul/vinoth
M:16
Srikar/Derick
Mallesh/Partner
M:17
Nitesh/Babu
Naveen/Arjun
M:18
Vasuki/Shashank
Raja/Sanket
M:19
Arif/yogesh
Likith/Sharath
M:20
Kavin/Partner
Rahul/chetan
M:21
Papai Debroy/Rohit Singh
Sadyath/Abhishek
M:22
Albert/Dharshan
Sushanth/Partner
M:23
Kalidas/Vijay
vinod/Arvind
M:24
mithul/vinoth
Mallesh/Partner
M:25
Naveen/Arjun
Raja/Sanket
M:26
Kavin/Partner
Likith/Sharath
M:27
Papai Debroy/Rohit Singh
Albert/Dharshan
M:28
mithul/vinoth
vinod/Arvind
M:29
Naveen/Arjun
Likith/Sharath
M:30
Papai Debroy/Rohit Singh
vinod/Arvind
M:31
Likith/Sharath
vinod/Arvind