Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Sattvik.venkatesh
-
M:2
Pratham G Sanji
Rakshith
M:3
Pradeep
Sohan pai
M:4
Nirukt Sharma
-
M:5
L SUMANTH
-
M:6
Dishant Bhattacharjee
S.Krithin
M:7
Shyam Narayan
Naveen
M:8
Somayya
Prem M C
M:9
Pratham G Sanji
Sattvik.venkatesh
M:10
Sohan pai
Nirukt Sharma
M:11
S.Krithin
L SUMANTH
M:12
Shyam Narayan
Somayya
M:13
Sohan pai
Sattvik.venkatesh
M:14
Somayya
L SUMANTH
M:15
Sohan pai
Somayya