Group A
Teams
P
W
L
T
Q
Pavan/Partner
3
3
0
0
Y
Gautham/Vishnu
3
1
2
0
N
Ajay Narayanan/Partner
3
2
1
0
N
Bharath/Punith
3
0
3
0
N
Matches
M:1
Gautham/Vishnu
Pavan/Partner
M:2
Ajay Narayanan/Partner
Pavan/Partner
M:3
Bharath/Punith
Pavan/Partner
M:4
Ajay Narayanan/Partner
Gautham/Vishnu
M:5
Gautham/Vishnu
Bharath/Punith
M:6
Ajay Narayanan/Partner
Bharath/Punith
Group B
Teams
P
W
L
T
Q
Akhilesh mahto/Bono
3
2
1
0
N
Lalit/arbaz
3
0
3
0
N
Manjunath V/NAVEEN
3
1
2
0
N
Avinash/Pramod
3
3
0
0
Y
Matches
M:7
Lalit/arbaz
Akhilesh mahto/Bono
M:8
Akhilesh mahto/Bono
Manjunath V/NAVEEN
M:9
Akhilesh mahto/Bono
Avinash/Pramod
M:10
Manjunath V/NAVEEN
Lalit/arbaz
M:11
Avinash/Pramod
Lalit/arbaz
M:12
Manjunath V/NAVEEN
Avinash/Pramod
Group C
Teams
P
W
L
T
Q
Sachin/Vicky
3
1
2
0
N
Dheeraj/Partner
3
0
3
0
N
Sharma/Abhi
3
2
1
0
N
Deepak Shenoy/Partner
3
3
0
0
Y
Matches
M:13
Sachin/Vicky
Dheeraj/Partner
M:14
Sharma/Abhi
Sachin/Vicky
M:15
Sachin/Vicky
Deepak Shenoy/Partner
M:16
Sharma/Abhi
Dheeraj/Partner
M:17
Deepak Shenoy/Partner
Dheeraj/Partner
M:18
Deepak Shenoy/Partner
Sharma/Abhi
Group D
Teams
P
W
L
T
Q
Karthick/Alekh
3
0
3
0
N
Manoj/Ramesh
3
2
1
0
N
Sunil Kamar/Partner
3
1
2
0
N
Manju/Partner
3
3
0
0
Y
Matches
M:19
Karthick/Alekh
Manoj/Ramesh
M:20
Karthick/Alekh
Sunil Kamar/Partner
M:21
Karthick/Alekh
Manju/Partner
M:22
Manoj/Ramesh
Sunil Kamar/Partner
M:23
Manoj/Ramesh
Manju/Partner
M:24
Manju/Partner
Sunil Kamar/Partner
Group E
Teams
P
W
L
T
Q
Chandrasekar/Partner
3
0
3
0
N
Nishanth Chandran/Javed Pasha
3
1
2
0
N
Madhu /Tarun
3
3
0
0
Y
Venkatesh /Muttanna
3
2
1
0
N
Matches
M:25
Nishanth Chandran/Javed Pasha
Chandrasekar/Partner
M:26
Madhu /Tarun
Chandrasekar/Partner
M:27
Chandrasekar/Partner
Venkatesh /Muttanna
M:28
Nishanth Chandran/Javed Pasha
Madhu /Tarun
M:29
Nishanth Chandran/Javed Pasha
Venkatesh /Muttanna
M:30
Madhu /Tarun
Venkatesh /Muttanna
Group F
Teams
P
W
L
T
Q
Shashi Kant Sharma/RAHUL B V
3
1
2
0
N
Bikash/Kumar
3
2
1
0
N
Naveen/Gawtham
3
0
3
0
N
Manash Gogoi/Abinash Phukan
3
3
0
0
Y
Matches
M:31
Shashi Kant Sharma/RAHUL B V
Bikash/Kumar
M:32
Shashi Kant Sharma/RAHUL B V
Naveen/Gawtham
M:33
Manash Gogoi/Abinash Phukan
Shashi Kant Sharma/RAHUL B V
M:34
Naveen/Gawtham
Bikash/Kumar
M:35
Bikash/Kumar
Manash Gogoi/Abinash Phukan
M:36
Naveen/Gawtham
Manash Gogoi/Abinash Phukan
Group G
Teams
P
W
L
T
Q
Dummy/Partner
0
0
0
0
-
Dummy1/Partner
0
0
0
0
-
Dummy2/Partner
0
0
0
0
-
Dummy3/Partner
0
0
0
0
-
Matches
M:37
Dummy/Partner
Dummy1/Partner
M:38
Dummy/Partner
Dummy2/Partner
M:39
Dummy/Partner
Dummy3/Partner
M:40
Dummy1/Partner
Dummy2/Partner
M:41
Dummy1/Partner
Dummy3/Partner
M:42
Dummy2/Partner
Dummy3/Partner
Group H
Teams
P
W
L
T
Q
Dummy4/Partner
0
0
0
0
-
Dummy5/Partner
0
0
0
0
-
Dummy6/Partner
0
0
0
0
-
Dummy7/Partner
0
0
0
0
-
Matches
M:43
Dummy4/Partner
Dummy5/Partner
M:44
Dummy4/Partner
Dummy6/Partner
M:45
Dummy4/Partner
Dummy7/Partner
M:46
Dummy5/Partner
Dummy6/Partner
M:47
Dummy5/Partner
Dummy7/Partner
M:48
Dummy6/Partner
Dummy7/Partner