Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Krishnananda./Rizwan
Anand/Rakesh
M:2
Chandramani/Sunil Kumar
Manjunath M/Naveenraj
M:3
Sridhar Reddy K /Partner
Britto/Vijay
M:4
Prakash /Umesh
CHETHAN KUMAR BM/NANDA
M:5
Manjunath/Partner
Manju/Manjunath
M:6
Narashimmalu/Madhu
Sudeer Kumar/Jagdeesh
M:7
Sanjay/Deepak
Daniel Swamy/Chetan P
M:8
Dinesh/Babu
Guruprasad/Partner
M:9
Krishnananda./Rizwan
Chandramani/Sunil Kumar
M:10
Prakash /Umesh
Sridhar Reddy K /Partner
M:11
Manju/Manjunath
Narashimmalu/Madhu
M:12
Sanjay/Deepak
Dinesh/Babu
M:13
Prakash /Umesh
Krishnananda./Rizwan
M:14
Manju/Manjunath
Dinesh/Babu
M:15
Dinesh/Babu
Krishnananda./Rizwan