Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
shubham sharma/rashi tyagi
-
M:2
KANAKESH M K/Sushmitha
-
M:3
Hari Kiran/Partner
-
M:4
Vinod/Shylaja
Abhishek/Partner
M:5
Geetha /Karthik
Mohit K/Partner
M:6
Krrish V/Partner
-
M:7
Parikshith shetty/Partner
-
M:8
Sadayath/Shilpa
-
M:9
adarsh gowda/Nikitha
-
M:10
Rudi K/Ravi Rao
Prathyusha Naidu/Partner
M:11
Jinu B George/Sreeraj Mohan
Mousin/Partner
M:12
Chendraya Perumal/Partner
Hemantha Karanam/Vinoth chinnathambi
M:13
Jai Prakash/Partner
-
M:14
-
-
M:15
Ganga/Athar
-
M:16
asif/divya
-
M:17
shubham sharma/rashi tyagi
KANAKESH M K/Sushmitha
M:18
Hari Kiran/Partner
Vinod/Shylaja
M:19
Krrish V/Partner
Geetha /Karthik
M:20
Parikshith shetty/Partner
Sadayath/Shilpa
M:21
adarsh gowda/Nikitha
Prathyusha Naidu/Partner
M:22
Mousin/Partner
Hemantha Karanam/Vinoth chinnathambi
M:23
Jai Prakash/Partner
BYE
M:24
Ganga/Athar
asif/divya
M:25
shubham sharma/rashi tyagi
Vinod/Shylaja
M:26
Geetha /Karthik
Sadayath/Shilpa
M:27
Hemantha Karanam/Vinoth chinnathambi
adarsh gowda/Nikitha
M:28
Jai Prakash/Partner
asif/divya
M:29
shubham sharma/rashi tyagi
Sadayath/Shilpa
M:30
asif/divya
adarsh gowda/Nikitha
M:31
Sadayath/Shilpa
adarsh gowda/Nikitha