Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
-
Kushal
M:2
Gautham S
Sohan Pai
M:3
Abhishek
-
M:4
-
Rohit L
M:5
Skanda
-
M:6
Arya D
-
M:7
Monishraj
Navanith Nayak
M:8
Chidananda
Swastika badminton academy
-
M:9
Kushal
Gautham S
M:10
Rohit L
Abhishek
M:11
Skanda
Arya D
M:12
Navanith Nayak
Chidananda
M:13
Abhishek
Gautham S
M:14
Skanda
Navanith Nayak
M:15
Skanda
Gautham S