Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Dhir Ahlawar
Level Up
-
M:2
-
Rohith GK
M:3
-
-
M:4
Chirag
-
M:5
Karan Ahlawat
Level Up
-
M:6
-
-
M:7
Rohith
-
M:8
Laksh.R
PVN Kashyap
M:9
Jeevan
-
M:10
THRILOK SIMPY
-
M:11
RAKSHITH N.
Garv Jain
M:12
advik
NGV Club
-
M:13
-
Samruth
M:14
Sai karthik
Dyan Santhosh
M:15
Akarsh D S
KBA
-
M:16
-
-
M:17
Dhir Ahlawar
Rohith GK
M:18
Chirag
BYE
M:19
Karan Ahlawat
BYE
M:20
Rohith
Laksh.R
M:21
THRILOK SIMPY
Jeevan
M:22
RAKSHITH N.
advik
M:23
Samruth
Dyan Santhosh
M:24
Akarsh D S
BYE
M:25
Chirag
Dhir Ahlawar
M:26
Karan Ahlawat
Rohith
M:27
advik
Jeevan
M:28
Dyan Santhosh
Akarsh D S
M:29
Dhir Ahlawar
Karan Ahlawat
M:30
advik
Dyan Santhosh
M:31
Dhir Ahlawar
Dyan Santhosh