Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
-
Khiya Chhajed
M:2
Disha Santhosh
-
M:3
-
-
M:4
Sameeksha
-
M:5
-
Charithya
M:6
Anvitha
-
M:7
Usha
-
M:8
sinchana
sri manvitha makaraju
M:9
Khiya Chhajed
Disha Santhosh
M:10
Sameeksha
BYE
M:11
Charithya
Anvitha
M:12
Usha
sinchana
M:13
Disha Santhosh
Sameeksha
M:14
Charithya
sinchana
M:15
sinchana
Disha Santhosh