Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Dhir Ahlawat
Level Up
-
M:2
Nachiketh Ravi
JPBA Badminton Academy
-
M:3
SIDDARTHA G PRASAD
Dyan Santhosh
M:4
Manish J R
Yadunandan
M:5
Rohith GK
-
M:6
Hardik
Arya
M:7
Manas Tewari
-
M:8
Puneeth
-
M:9
Manoj Umarani
Vismay Gowda
M:10
Adhit Shetty
Level up
-
M:11
Harshith
Vismayraj
M:12
Akarsh. D. S
Anirudh HV
M:13
Arnav Shukla
-
M:14
-
Advik Meda
M:15
Parv Jain
Shashank
M:16
Prajwal
Abhigyan
M:17
Nachiketh Ravi
Dhir Ahlawat
M:18
Manish J R
Dyan Santhosh
M:19
Arya
Rohith GK
M:20
Puneeth
Manas Tewari
M:21
Adhit Shetty
Vismay Gowda
M:22
Akarsh. D. S
Vismayraj
M:23
Arnav Shukla
Advik Meda
M:24
Shashank
Abhigyan
M:25
Dyan Santhosh
Dhir Ahlawat
M:26
Arya
Manas Tewari
M:27
Akarsh. D. S
Adhit Shetty
M:28
Arnav Shukla
Abhigyan
M:29
Dhir Ahlawat
Arya
M:30
Arnav Shukla
Adhit Shetty
M:31
Dhir Ahlawat
Arnav Shukla