Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Ramya
Inchara
M:2
Disha Santhosh
-
M:3
Medha Ranjan
-
M:4
Sinchana.C
Badddyzone
-
M:5
-
-
M:6
Sri manvitha makaraju
Level up
-
M:7
Joshika VP
BPBA
-
M:8
Khiya Chhajed
-
M:9
Disha Santhosh
Inchara
M:10
Sinchana.C
Medha Ranjan
M:11
Sonakshi Mohapatra
Sri manvitha makaraju
M:12
Khiya Chhajed
Joshika VP
M:13
Disha Santhosh
Medha Ranjan
M:14
Sri manvitha makaraju
Joshika VP
M:15
Medha Ranjan
Sri manvitha makaraju