Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Sohan Pai
-
M:2
Navanith Nayak
-
M:3
Abhishek
-
M:4
Harsha Thejas
Chandra layout Residents Association
-
M:5
Hardhik
-
M:6
Rakshith
-
M:7
Adhit Shetty
Level up
-
M:8
-
Ayman william
I sports
M:9
Dhir Ahlawar
Level Up
-
M:10
Gowtham K
-
M:11
-
Manoj Umarani
Novelty Sports
M:12
Manas Tewari
-
M:13
Adith K P
JPBA
-
M:14
Arnav Shukla
-
M:15
Rishab Jain
Snehil
M:16
-
Gautham S
M:17
Sohan Pai
Navanith Nayak
M:18
Harsha Thejas
Abhishek
M:19
Hardhik
Rakshith
M:20
Adhit Shetty
Ayman william
M:21
Gowtham K
Dhir Ahlawar
M:22
Manas Tewari
Manoj Umarani
M:23
Arnav Shukla
Adith K P
M:24
Snehil
Gautham S
M:25
Sohan Pai
Abhishek
M:26
Hardhik
Ayman william
M:27
Manoj Umarani
Dhir Ahlawar
M:28
Arnav Shukla
Gautham S
M:29
Sohan Pai
Ayman william
M:30
Dhir Ahlawar
Gautham S
M:31
Sohan Pai
Gautham S