Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Aaron Aby
Ganesh babu
M:2
Sarthak p shetty
Sai Lingesh S I
M:3
Swastik Nayak
Kushal bs
M:4
Dhyan
Naksh Shetty
M:5
-
Druv chikkamath
The sports villa
M:6
Sharavan Shailesh
Archit Mohanty
M:7
Pranav Varshan
N Hayagreeva
M:8
-
Nivid Agrawal
Prolift
M:9
Sarthak p shetty
Aaron Aby
M:10
Swastik Nayak
Naksh Shetty
M:11
Archit Mohanty
Druv chikkamath
M:12
Nivid Agrawal
Pranav Varshan
M:13
Swastik Nayak
Aaron Aby
M:14
Pranav Varshan
Archit Mohanty
M:15
Aaron Aby
Pranav Varshan