badminton

Aura's Subjuniors Badminton Tournament

Sat, 17th Nov 03:30 am - Sun, 18th Nov 12:00 pm

Events:

U13 Boys
Type: knockout
Fee: INR 400
U15 Boys
Type: knockout
Fee: INR 400
U15 Girls
Type: knockout
Fee: INR 400
U13 Girls
Type: knockout
Fee: INR 400

Organizer:

Verified

Venue:

Aura badminton court, Zamin Pallavaram, Perumal Nagar, Old Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu, India