Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Neha
LMBC ACADEMY, KANYAKUMARI
-
M:2
S.SOWBARNIKA
NANDAKANESH
M:3
K.Tharunika
Penguin
-
M:4
Kaviyah
SAPTHA
M:5
SMIRTHU
SMASHBOUNCE
-
M:6
R.RIYA
S Mridula
M:7
S.RADHASHREE
N Eshanika
M:8
AVANTHIKA
VELLOR
-
M:9
Harshana A
sanjana
M:10
R Avanthika
Lakshanya J
M:11
-
KP Aaradhana
Fireball Badminton Academy
M:12
ASHRIKA
Radhika Ravichandran
M:13
KARSNA.R
DHARSHINI
M:14
K.SHRINIKA
penguin
-
M:15
R.Saina Angel
RITHVIKASRI
M:16
-
SUSHMA
NDBA
M:17
Neha
NANDAKANESH
M:18
SAPTHA
K.Tharunika
M:19
S Mridula
SMIRTHU
M:20
N Eshanika
AVANTHIKA
M:21
Harshana A
Lakshanya J
M:22
Radhika Ravichandran
KP Aaradhana
M:23
DHARSHINI
K.SHRINIKA
M:24
R.Saina Angel
SUSHMA
M:25
Neha
-
M:26
N Eshanika
S Mridula
M:27
Radhika Ravichandran
Harshana A
M:28
DHARSHINI
SUSHMA
M:29
-
-
M:30
-
-
M:31
-
-