Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
RISHI RAGHAV R
ASR SPORTS ACADEMY
-
M:2
p.v.jaswanth
S.Sharan
M:3
Kishan s
Vince Valtinu
M:4
R Monish Raghav
R Yashwant
M:5
Gokul Ram K
J N Mitun Sri
M:6
S.Kaivn nethiran
C. Vibhushan
M:7
KP Mathumithan
Naveen Prabakar
M:8
Nishad.k
C ANDREW BENEIT
M:9
PA.Jeeva
KAUSHIK N
M:10
Anuj karthick
Darshan S
M:11
Rahul S
SHRISH. S
M:12
Tharun Balaji
PAUL FREDERICK P
M:13
SYLESH RAGHAVKUMAR
S.Ajay anand
M:14
Paras
Sai niranjan .j
M:15
varshith.m.v.veadhan
V.Ashwanth
M:16
Bala Shanmugam
S. Sanjay
M:17
RISHI RAGHAV R
S.Sharan
M:18
R Yashwant
Kishan s
M:19
Gokul Ram K
C. Vibhushan
M:20
C ANDREW BENEIT
Naveen Prabakar
M:21
PA.Jeeva
Anuj karthick
M:22
SHRISH. S
PAUL FREDERICK P
M:23
Paras
SYLESH RAGHAVKUMAR
M:24
Bala Shanmugam
V.Ashwanth
M:25
S.Sharan
Kishan s
M:26
C. Vibhushan
Naveen Prabakar
M:27
Anuj karthick
PAUL FREDERICK P
M:28
SYLESH RAGHAVKUMAR
Bala Shanmugam
M:29
Kishan s
Naveen Prabakar
M:30
PAUL FREDERICK P
SYLESH RAGHAVKUMAR
M:31
SYLESH RAGHAVKUMAR
Kishan s