Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Laya Ajith
D Pearls Sports Academy
-
M:2
S N Kiruthikaa
-
Kaviya
-
M:3
Nakashathra
Poojitha pazhanimuthu
M:4
Sai Titiksha
-
Sadhana.v
Sabari indoor stadium
M:5
Laya Ajith
Kaviya
M:6
Nakashathra
Sadhana.v
M:7
Laya Ajith
Sadhana.v