Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Kaanchan
Surya
M:2
ARSATH ISMAEEL.S
-
M:3
Jayavardhan
Sanjith
M:4
Sabari
Raj prithvi
M:5
Murali
-
M:6
Dheena
-
M:7
S. SARVESH
-
M:8
Rameshwar
-
M:9
Dhianesh
Vishal balaji
M:10
Subha B
-
M:11
Satya Dayashankar
-
M:12
Sarvesh
-
M:13
SANTHOSH J.B
S.B.Jaiakassh
M:14
S. Dakshinesh
PRADEEP VASAN R
M:15
Mithun Kumar k m
Mugilan.G
M:16
Hemvarshan Raju
araffath
M:17
ARSATH ISMAEEL.S
Surya
M:18
Jayavardhan
Sabari
M:19
Dheena
Murali
M:20
Rameshwar
S. SARVESH
M:21
Vishal balaji
Subha B
M:22
Satya Dayashankar
Sarvesh
M:23
SANTHOSH J.B
PRADEEP VASAN R
M:24
araffath
Mugilan.G
M:25
Jayavardhan
Surya
M:26
Murali
Rameshwar
M:27
Sarvesh
Vishal balaji
M:28
araffath
SANTHOSH J.B
M:29
Surya
Rameshwar
M:30
Vishal balaji
araffath
M:31
Rameshwar
Vishal balaji