Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
A. Jeevan
L. Shamiksha
M:2
MADHAN S
SS Sheyon
M:3
Akshay kumar
S Srikrishnan
M:4
Victor raj
Ashwin kumar
M:5
Rohan
Mohammed fardeen
M:6
DHANVEER AHAMED
Sathvik
M:7
Smaran Raghu Srinivas
DAIWIK SAI
M:8
S. Dakshinesh
Aarya Dayashankar
M:9
A. Jeevan
SS Sheyon
M:10
Victor raj
S Srikrishnan
M:11
Rohan
Sathvik
M:12
S. Dakshinesh
Smaran Raghu Srinivas
M:13
SS Sheyon
S Srikrishnan
M:14
S. Dakshinesh
Sathvik
M:15
S. Dakshinesh
S Srikrishnan