Round 1
Round 2
Round 3
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
araffath
-
M:2
Smaran Raghu Srinivas
-
M:3
Yashwanth
-
M:4
Anirudh
-
M:5
Bharathwaj
-
M:6
Heetesh
-
M:7
Maharanth
-
M:8
Arush
S. Dakshinesh
M:9
Jayavardhan
-
M:10
Aditya B.M
-
M:11
HARI HARA SUDHAN T
-
M:12
Sriramakash
-
M:13
Udhaykrushna
Vidyut Vigneshwar B M
M:14
Vamsikrishna Harikrishnan
-
M:15
Satya Dayashankar
-
M:16
G. Kishore
-
M:17
Surya
Aarya Dayashankar
M:18
SHYAM VENKATESH M.P
-
M:19
Gowsik
-
M:20
ROHITH K
-
M:21
Kedar
-
M:22
Kedhar Athreya
-
M:23
Kaameshwar
-
M:24
Tanuj G
-
M:25
S. SARVESH
-
M:26
Ramachandran
-
M:27
Rishwanth
-
M:28
S. Urjith Raagavan
-
M:29
S.Sanjay
-
M:30
Sanjay ram
-
M:31
Harshith
-
M:32
Akashraj
Thejas
M:33
Smaran Raghu Srinivas
araffath
M:34
Anirudh
Yashwanth
M:35
Heetesh
Bharathwaj
M:36
S. Dakshinesh
Maharanth
M:37
Aditya B.M
Jayavardhan
M:38
HARI HARA SUDHAN T
Sriramakash
M:39
Vamsikrishna Harikrishnan
Vidyut Vigneshwar B M
M:40
Satya Dayashankar
G. Kishore
M:41
Surya
SHYAM VENKATESH M.P
M:42
Gowsik
ROHITH K
M:43
Kedar
Kedhar Athreya
M:44
Tanuj G
Kaameshwar
M:45
Ramachandran
S. SARVESH
M:46
S. Urjith Raagavan
Rishwanth
M:47
S.Sanjay
Sanjay ram
M:48
Harshith
Thejas
M:49
araffath
Yashwanth
M:50
S. Dakshinesh
Bharathwaj
M:51
Jayavardhan
HARI HARA SUDHAN T
M:52
G. Kishore
Vamsikrishna Harikrishnan
M:53
Gowsik
Surya
M:54
Kedhar Athreya
Kaameshwar
M:55
S. Urjith Raagavan
S. SARVESH
M:56
Harshith
Sanjay ram
M:57
S. Dakshinesh
araffath
M:58
Vamsikrishna Harikrishnan
Jayavardhan
M:59
Kedhar Athreya
Surya
M:60
S. SARVESH
Sanjay ram
M:61
araffath
Vamsikrishna Harikrishnan
M:62
Sanjay ram
Surya
M:63
Surya
araffath