Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Raakesh /Harish
Sriram/Bharath
M:2
Salman/partner
Mouli/Selva
M:3
Getin/Partner
-
M:4
Soma sekar/Jegathish
Vignesh/Aravind
M:5
Srinivasan /Manikannandan
Bilal/Velu
M:6
Felix/ Austin
Hari/Mani
M:7
Naveen PS/partner
Boopathy/Selva
M:8
Anandh/Saravanan
Iyappa/Dhiyanesh
M:9
Dharshan/Ashwanth
-
M:10
Aravind/Partner
-
M:11
Harish /Partner
-
M:12
Kamlesh/Karan
-
M:13
Gunal/Hari
-
M:14
Bashkar/Arjun
Jeffery/partner
M:15
Jagan/ duva
-
M:16
Kesavan/Partner
-
M:17
Mouli/Selva
Raakesh /Harish
M:18
Vignesh/Aravind
Getin/Partner
M:19
Bilal/Velu
Hari/Mani
M:20
Anandh/Saravanan
Naveen PS/partner
M:21
Dharshan/Ashwanth
Aravind/Partner
M:22
Harish /Partner
Kamlesh/Karan
M:23
Gunal/Hari
Jeffery/partner
M:24
Jagan/ duva
Kesavan/Partner
M:25
Vignesh/Aravind
Mouli/Selva
M:26
Naveen PS/partner
Hari/Mani
M:27
Dharshan/Ashwanth
Harish /Partner
M:28
Jagan/ duva
Jeffery/partner
M:29
Hari/Mani
Mouli/Selva
M:30
Jeffery/partner
Harish /Partner
M:31
-
-