Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Abin/Deforah
Ramesh/Chaitra
M:2
Govind/Ankita
Senthil /Shruthi
M:3
Manumohan/Rathika
Anadavelu/Priyadaarshini
M:4
Vijai/Chaitra
Adarsh/Lahari
M:5
Dhileepan/Geetha
Vasanth/Silpa
M:6
Jabin/Sowmiya
guru/Garima
M:7
Jai Kumar /Gomathi
Velu/Partner
M:8
-
Arun /Valli
M:9
-
-
M:10
-
-
M:11
-
-
M:12
-
-
M:13
-
-
M:14
-
-
M:15
-
-