Group A
Teams
P
W
L
T
Q
SRINIVASAN/SAthish G J
1
0
1
0
-
Sugumar/Ramamurthy
1
1
0
0
-
Vivek/Guru
0
0
0
0
-
Matches
M:1
Sugumar/Ramamurthy
SRINIVASAN/SAthish G J
M:2
SRINIVASAN/SAthish G J
NA
Vivek/Guru
The Court
M:3
Sugumar/Ramamurthy
Shashu
Vivek/Guru
The Court
Group B
Teams
P
W
L
T
Q
Jayachandran/Nagendran
0
0
0
0
-
Kadhiresan/Santhosh Nathan
1
0
1
0
-
Giri/Amalnath
2
2
0
0
-
Cheran/Sanjeevkumat
1
0
1
0
-
Matches
M:7
Jayachandran/Nagendran
NA
Kadhiresan/Santhosh Nathan
NA
M:8
Jayachandran/Nagendran
NA
Giri/Amalnath
NA
M:9
Jayachandran/Nagendran
NA
Cheran/Sanjeevkumat
NA
M:10
Giri/Amalnath
Kadhiresan/Santhosh Nathan
M:11
Kadhiresan/Santhosh Nathan
NA
Cheran/Sanjeevkumat
NA
M:12
Giri/Amalnath
NA
Cheran/Sanjeevkumat
NA
Group C
Teams
P
W
L
T
Q
JAI GANESH/AJAYKUMAR
3
3
0
0
-
Prabhakaran/Yuvaraj
3
2
1
0
-
VINAYAKA MURTHY/Kumaran
2
0
2
0
-
Mohan/PUGALENDHI
2
0
2
0
-
Matches
M:13
Prabhakaran/Yuvaraj
JAI GANESH/AJAYKUMAR
M:14
VINAYAKA MURTHY/Kumaran
JAI GANESH/AJAYKUMAR
M:15
JAI GANESH/AJAYKUMAR
AFRC ATTUR
Mohan/PUGALENDHI
NA
M:16
VINAYAKA MURTHY/Kumaran
Prabhakaran/Yuvaraj
M:17
Prabhakaran/Yuvaraj
Mohan/PUGALENDHI
M:18
VINAYAKA MURTHY/Kumaran
NA
Mohan/PUGALENDHI
NA
Group D
Teams
P
W
L
T
Q
Balaji/Gnana sekkaran
3
1
2
0
Y
Palani/Vijay Babu
3
2
1
0
Y
SYED MUSTHAFA/NIFTHER
3
0
3
0
Y
Varathanrajan/Suresh
3
3
0
0
Y
Matches
M:19
Balaji/Gnana sekkaran
Palani/Vijay Babu
M:20
Balaji/Gnana sekkaran
NA
SYED MUSTHAFA/NIFTHER
LIFE BC AIRPORT
M:21
Varathanrajan/Suresh
Balaji/Gnana sekkaran
M:22
Palani/Vijay Babu
NA
SYED MUSTHAFA/NIFTHER
LIFE BC AIRPORT
M:23
Palani/Vijay Babu
Varathanrajan/Suresh
M:24
SYED MUSTHAFA/NIFTHER
LIFE BC AIRPORT
Varathanrajan/Suresh
NA