Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
SHASHWAT CHAUDHARY
-
M:2
ANSH LAKRA
-
M:3
SANCHIT
-
M:4
AARAV DAHIYA
-
M:5
ANSH
-
M:6
ISHAAN JAIN
SHAURYA CHAUDHARY
M:7
VIHAN CHHILLAR
-
M:8
VEDANT PAWA
-
M:9
ANSH LAKRA
SHASHWAT CHAUDHARY
M:10
AARAV DAHIYA
SANCHIT
M:11
ANSH
ISHAAN JAIN
M:12
VEDANT PAWA
VIHAN CHHILLAR
M:13
SHASHWAT CHAUDHARY
SANCHIT
M:14
ISHAAN JAIN
VEDANT PAWA
M:15
SHASHWAT CHAUDHARY
VEDANT PAWA