Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
VEDANT PAWA
-
M:2
DIVYANSH RAWAT
-
M:3
TEJASV
-
M:4
ARHAM JAIN
-
M:5
TANAY THAPA
-
M:6
NAITIK BHATIA
CHINMAY AGARWAL
M:7
HARDIK CHHAJER
AARYAN DHANKHAR
M:8
GANESH MUDGAL
-
M:9
TARLOCHAN SINGH
-
M:10
ARYAN MEHTA
NAMAN
M:11
ADTYA AGARWAL
-
M:12
ARADHYA VATS
-
M:13
JAI
AARAV DAHIYA
M:14
SARTHAK DHAYAL
-
M:15
ESHANT GARG
-
M:16
-
MANAN KUMAR
M:17
VEDANT PAWA
DIVYANSH RAWAT
M:18
TEJASV
ARHAM JAIN
M:19
TANAY THAPA
CHINMAY AGARWAL
M:20
GANESH MUDGAL
AARYAN DHANKHAR
M:21
TARLOCHAN SINGH
NAMAN
M:22
ADTYA AGARWAL
ARADHYA VATS
M:23
SARTHAK DHAYAL
JAI
M:24
ESHANT GARG
MANAN KUMAR
M:25
DIVYANSH RAWAT
TEJASV
M:26
CHINMAY AGARWAL
GANESH MUDGAL
M:27
TARLOCHAN SINGH
ARADHYA VATS
M:28
JAI
MANAN KUMAR
M:29
CHINMAY AGARWAL
DIVYANSH RAWAT
M:30
MANAN KUMAR
TARLOCHAN SINGH
M:31
DIVYANSH RAWAT
MANAN KUMAR