Group A
Teams
P
W
L
T
Q
Saju R Nair
3
3
0
0
-
Valentine
0
0
0
0
-
Gopi
3
0
3
0
-
Sourabh Kulkarni
3
1
2
0
-
Santosh Nair (IBM)
3
2
1
0
-
Matches
M:1
Saju R Nair
Valentine
M:2
Saju R Nair
Gopi
M:3
Saju R Nair
Sourabh Kulkarni
M:4
Saju R Nair
Santosh Nair (IBM)
M:5
Valentine
Gopi
M:6
Valentine
Sourabh Kulkarni
M:7
Valentine
Santosh Nair (IBM)
M:8
Gopi
Sourabh Kulkarni
M:9
Gopi
Santosh Nair (IBM)
M:10
Sourabh Kulkarni
Santosh Nair (IBM)
Group B
Teams
P
W
L
T
Q
Ajeeve
4
3
1
0
-
Santhosh Nair
3
3
0
0
-
Bimal Mohan
4
1
3
0
-
Subbu
2
0
2
0
-
Sreeraj Subramanian
3
1
2
0
-
Matches
M:11
Ajeeve
Santhosh Nair
M:12
Ajeeve
Bimal Mohan
M:13
Ajeeve
Subbu
M:14
Ajeeve
Sreeraj Subramanian
M:15
Santhosh Nair
Bimal Mohan
M:16
Santhosh Nair
Subbu
M:17
Santhosh Nair
Sreeraj Subramanian
M:18
Bimal Mohan
Subbu
M:19
Bimal Mohan
Sreeraj Subramanian
M:20
Subbu
Sreeraj Subramanian
Group C
Teams
P
W
L
T
Q
Ananthasayanam T
2
1
1
0
-
Anoop EV
3
2
1
0
-
Mansoor Koneth
4
3
1
0
-
Rajesh Pn
4
1
3
0
-
Sujith Subramanian
3
1
2
0
-
Matches
M:21
Ananthasayanam T
Anoop EV
M:22
Ananthasayanam T
Mansoor Koneth
M:23
Ananthasayanam T
Rajesh Pn
M:24
Ananthasayanam T
Sujith Subramanian
M:25
Anoop EV
Mansoor Koneth
M:26
Anoop EV
Rajesh Pn
M:27
Anoop EV
Sujith Subramanian
M:28
Mansoor Koneth
Rajesh Pn
M:29
Mansoor Koneth
Sujith Subramanian
M:30
Rajesh Pn
Sujith Subramanian
Group D
Teams
P
W
L
T
Q
Manju
3
3
0
0
-
Jairam Ramesh
1
0
1
0
-
Madhu J Nair
3
2
1
0
-
Ravi Nair
2
0
2
0
-
Vinod Kumar Konat
3
1
2
0
-
Matches
M:31
Manju
Jairam Ramesh
M:32
Manju
Madhu J Nair
M:33
Manju
Ravi Nair
M:34
Manju
Vinod Kumar Konat
M:35
Jairam Ramesh
Madhu J Nair
M:36
Jairam Ramesh
Ravi Nair
M:37
Jairam Ramesh
Vinod Kumar Konat
M:38
Madhu J Nair
Ravi Nair
M:39
Madhu J Nair
Vinod Kumar Konat
M:40
Ravi Nair
Vinod Kumar Konat