Round of 8
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Sai Pradeep/Swathi Chandrashekar
Pavithra/Sayed Sohail
M:2
Vinay Kumar/Priya Gupta
-
M:3
Prajwal/Diksha Kishore
Santhosh/Jyothi Huliyar Sidappa Durgaraju
M:4
Urmila Deb/Sanjan Bora
Sriram Kumar Govindaraj/Madhuri
M:5
Shilpa Mohanty/Rohit
Shalu Sree/Shubham Sharma
M:6
Krishna/Pinky
Vinayak Malgundu/Priya Singh
M:7
Khushi/Sharana Basava
Reema Sharma/Pankaj Mehra
M:8
Anil Kumar Pamisetty/Pradeepa W
-
M:9
Vinay Kumar/Priya Gupta
Sai Pradeep/Swathi Chandrashekar
M:10
Prajwal/Diksha Kishore
Urmila Deb/Sanjan Bora
M:11
Shilpa Mohanty/Rohit
Krishna/Pinky
M:12
Anil Kumar Pamisetty/Pradeepa W
Reema Sharma/Pankaj Mehra
M:13
Vinay Kumar/Priya Gupta
Urmila Deb/Sanjan Bora
M:14
Anil Kumar Pamisetty/Pradeepa W
Shilpa Mohanty/Rohit
M:15
Vinay Kumar/Priya Gupta
Anil Kumar Pamisetty/Pradeepa W