Round of 16
Round of 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Sanjan Bora/Shiva kumar
Saurav Kumar Pandey/Naveena K N
M:2
Sakti Sankar Boxi/TBD
Prajwal/Vaibhav Dubey
M:3
Shiva Chetan K S/Mahesh
Naveen Kumar M C/Anil Kumar Pamisetty
M:4
Gaurav Jain/Nabin Kumar Singh
Shailesh Jagnani/Ankith Jain
M:5
Ranjit Dash/Ajay Singh Bamel
Vinay Kumar Ranganath/Abhishek Kumar Tiwari
M:6
Basavaraj/Seetharamu Srinivas
Amrut M/Krishna prasad
M:7
Pradeep Kishore/Harmandeep Singh
jeenesh/Dheeraj Kumar
M:8
Nagendra Sastry/Amaragolla Sathya Sandha, Deepak
Sriram Kumar Govindaraj/Santhosh Purushothaman
M:9
Vinayak Mulgund/Manjunath Sathyanarayana
Vivek Chadha/Sanchith Kumar
M:10
Sayed Sohail/Sai Srujan G S
Sanath/Vijay Chikkanna
M:11
Ashirvad Mishra/TBD
-
M:12
Rajkapoor/Abhishek Kumar
-
M:13
Praveen Kumar Saithala/Rohit Tibarewal
-
M:14
Arunjyoti Naik/Surajit Das
-
M:15
Kawarpreet Singh/Harpreet Singh
-
M:16
Santhosh Kumar H N/Sharana Basava
-
M:17
Prajwal/Vaibhav Dubey
Sanjan Bora/Shiva kumar
M:18
Shailesh Jagnani/Ankith Jain
Naveen Kumar M C/Anil Kumar Pamisetty
M:19
Amrut M/Krishna prasad
Ranjit Dash/Ajay Singh Bamel
M:20
Sriram Kumar Govindaraj/Santhosh Purushothaman
Pradeep Kishore/Harmandeep Singh
M:21
Sanath/Vijay Chikkanna
Vinayak Mulgund/Manjunath Sathyanarayana
M:22
Rajkapoor/Abhishek Kumar
Ashirvad Mishra/TBD
M:23
Praveen Kumar Saithala/Rohit Tibarewal
Arunjyoti Naik/Surajit Das
M:24
Kawarpreet Singh/Harpreet Singh
Santhosh Kumar H N/Sharana Basava
M:25
Naveen Kumar M C/Anil Kumar Pamisetty
Sanjan Bora/Shiva kumar
M:26
Sriram Kumar Govindaraj/Santhosh Purushothaman
Ranjit Dash/Ajay Singh Bamel
M:27
Ashirvad Mishra/TBD
Sanath/Vijay Chikkanna
M:28
Praveen Kumar Saithala/Rohit Tibarewal
Kawarpreet Singh/Harpreet Singh
M:29
Naveen Kumar M C/Anil Kumar Pamisetty
Sriram Kumar Govindaraj/Santhosh Purushothaman
M:30
Sanath/Vijay Chikkanna
Praveen Kumar Saithala/Rohit Tibarewal
M:31
Naveen Kumar M C/Anil Kumar Pamisetty
Praveen Kumar Saithala/Rohit Tibarewal