Round of 16
Round of 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Reema Sharma
Nikhila
M:2
Swathi Chandrashekar
-
M:3
SHAALU SREE
-
M:4
priya singh
-
M:5
Jefrin Arun
-
M:6
Jyothi Huliya Sidappa Durgaraju
-
M:7
khushi
-
M:8
Shilpa Mohanty
-
M:9
PRIYA PALANISELVARAJ
-
M:10
Ashwini
-
M:11
Pradeepa.W
-
M:12
Pavithra
-
M:13
Madhuri C R
-
M:14
Usha
-
M:15
Priya Gupta
-
M:16
Garima Singh Bhati
-
M:17
Swathi Chandrashekar
Reema Sharma
M:18
SHAALU SREE
priya singh
M:19
Jefrin Arun
Jyothi Huliya Sidappa Durgaraju
M:20
khushi
Shilpa Mohanty
M:21
PRIYA PALANISELVARAJ
Ashwini
M:22
Pradeepa.W
Pavithra
M:23
Madhuri C R
Usha
M:24
Priya Gupta
Garima Singh Bhati
M:25
priya singh
Swathi Chandrashekar
M:26
Shilpa Mohanty
Jefrin Arun
M:27
Ashwini
Pradeepa.W
M:28
Usha
Priya Gupta
M:29
Swathi Chandrashekar
Shilpa Mohanty
M:30
Priya Gupta
Pradeepa.W
M:31
Pradeepa.W
Shilpa Mohanty