football

Bóng đá CLF QN 2018

Fri, 22nd Jun 06:30 am - Sun, 24th Jun 06:30 am

Events:

Bóng đá CLF QN 2018
Type: round robin knockout

Organizer:

Not verified

Venue:

Sân bóng gầm cầu, Trần Thái Tông, Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam