Round 1
Round 2
Round 3
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
25th May 08:00
-
-
M:2
25th May 08:15
-
-
M:3
25th May 08:30
Velmurugan/Partner
-
M:4
-
-
M:5
Krishi/Vijay Arasu
-
M:6
Arunagiri/Harivatsan
-
M:7
Dinesh/Partner
-
M:8
Vetri/Partner
-
M:9
Immanuel/Partner
-
M:10
Chandru/Raju
-
M:11
Shafiq/Partner
-
M:12
Karthick/Ryan
-
M:13
Daniel/Partner
-
M:14
Srinivas/Prince
-
M:15
Kasi/Partner
-
M:16
siva/Vyasan
-
M:17
Naveen/Guna
-
M:18
Sudharsan/Sakthivel
-
M:19
Bala/Jeeva
-
M:20
Naveen/Bhuvaneswaran
-
M:21
Santhosh/Sri karthikeyan
-
M:22
Prakash/Mohan
-
M:23
Bharath/Mani
-
M:24
Abilash/Avinash
-
M:25
Bahirudeen/Jeeva
-
M:26
Rajabose/Sathish
-
M:27
Tamil/Durai
-
M:28
Shibu/Prasanna
-
M:29
Prasanna/Rajesh
-
M:30
Goutham/Pounraj
-
M:31
Kali/Partner
-
M:32
Vibin/Surya
-
M:33
-
-
M:34
-
-
M:35
-
-
M:36
-
-
M:37
-
-
M:38
-
-
M:39
-
-
M:40
-
-
M:41
-
-
M:42
-
-
M:43
-
-
M:44
-
-
M:45
-
-
M:46
-
-
M:47
-
-
M:48
-
-
M:49
-
-
M:50
-
-
M:51
-
-
M:52
-
-
M:53
-
-
M:54
-
-
M:55
-
-
M:56
-
-
M:57
-
-
M:58
-
-
M:59
-
-
M:60
-
-
M:61
-
-
M:62
-
-
M:63
-
-