Semi Final
Final
M:1
A Dhivyasri
Kendriya vidyalaya gill nagar
C Akshara
To be added
M:2
Vimanka Pushparaj
Vimanka Pushparaj
Rhea Chandra
National Public School Gopalapurm
M:3
Vimanka Pushparaj
A Dhivyasri